Andreas

 

Andreas is de patroonheilige van onze parochie.

 

Andreas was de broer van Petrus. Samen waren ze vissers op het meer van Galilea.

Hij was leerling van Johannes de Doper. Andreas sloot zich later aan bij Jezus.

Hij is de eerste met name genoemde apostel van Jezus. Hij leidde de eerste niet Joden naar Jezus, vlak voordat deze aan zijn beulen uitgeleverd zouden worden. Volgens de overlevering heeft Andreas na het pinksterfeest het evangelie verkondigd in Klein-Azie en de Donaulanden.

 

Ten tijde van de regeringsperiode van keizer Nero, werd Andreas door de stadshouder Ageas gearresteerd. Hij werd gedwongen de goden te offeren maar Andreas hield vol en bleef weigeren. Daarop sprak de stadhouder het doodsoordeel over hem uit. Omstreeks het jaar 60 is hij te Patras in het noorden van de Peloponnesus in Griekenland aan een X-vormig kruis gestorven (Andreas-kruis). Andreas is de patroon van Rusland en van Schotland.

Fillippus van Bourgondie (Philip de Schone) stelde in 1429 de ridderorder van St. Andries in. Voor ons meer bekend als de orde van het "Gulden Vlies".

Andreas ligt begraven in de grafkelder in Amalfi en zijn hoofd lag in de Sint Pieter in Rome. Paus Paulus VI heeft dit hoofd in 1964 geschonken aan de patriach

van Constantinopel als een gebaar van toenadering, want in het Oosten is Andreas de meest vereerde heilige.

Hij zou volgens de legende, de kerk van Byzantium hebben gesticht, het centrum van de Oosterse Kerk. Zijn hoofd ligt sindsdien in Patras (Griekenland). Zijn feestdag, de laatste dag in november, wordt daardoor vooral in de Russisch-orthodoxe kerk daardoor in ere gehouden.

home                                                                                                                                                                                                                       28-10-2008