Eucharistie

 

Er is een woorddienst en een tafeldienst.

In de dienst van het woord luisteren we naar het woord van de bijbel.

De tafeldienst gedenkt de priester de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

We voelen ons verbonden met Jezus en door Hem met God en met de mensen om ons heen. Wat drukt een grotere verbondenheid uit dan samen eten,

dan samen maaltijd houden? Daarom vieren wij eucharistie, gaan we 'te communie'.

Dit sacrament kun je net zo vaak ontvangen als je jezelf waardevol vindt.

 

 

 

 

Eénmaal per jaar wordt een grote groep kinderen in de gemeenschap opgenomen in de gemeenschap als zij hun eerste communie ontvangen. Vanaf groep vier van de basisschool worden kinderen benaderd om aan de voorbereidingen, in een aantal bijeenkomsten, deel te nemen.

Mocht u uw kind hiervoor willen aanmelden kunt u contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@andreas-almere.nl ).

 

Home        Sacramenten                                                                                                                                                                                    28-10-2008