Huwelijk

 

Dit hoort bij het kiezen van een levenspartner. Trouwen voor de wet doe je op het gemeentehuis. Het sacrament van het huwelijk vier je in de kerk.

Mensen ervaren het als een groot goed om God te betrekken in de beslissing om een leven samen te zijn en Zijn zegen daarover te vragen.

Man en vrouw dienen elkaar het sacrament van het huwelijk toe.

 

 

Voor een (gemengd) kerkelijke huwelijksviering kunt u zich wenden tot de pastor (pastor@andreas-almere.nl).

In enkele gesprekken wordt dan ingegaan op de betekenis van deze stap en wordt de viering voorbereid.

 

Home        Sacramenten                                                                                                                                                                                                28-10-2008