Organisatie

 

 

De samenstelling van het nieuwe parochiebestuur per 1 juni 2011.
Op aanwijzing van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam is per 1 juni 2011 een vernieuwde bestuursstructuur in werking getreden voor de twee parochies van Almere Stad en Almere Buiten.
De Bisschop wil graag dat deze parochies meer en structureel met elkaar gaan samenwerken.
Er is daarom gekozen boven deze twee parochies een gezamenlijk bestuur te plaatsen, waarin zowel leden van de Andreas- als van de Martinusparochie zijn vertegenwoordigd. De parochies blijven dus zelfstandig, maar hebben het zelfde bestuur.

Deze constructie wordt “personele unie” genoemd.
Per 1 juni 2011 is dit bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter: Sandor Koppers (pastor)
Bestuurslid: Raymond Maas (pastor)
Vice voorzitter: Rene Jonker Secretaris: Peter Zwart (A)
Penningmeester: Mw Janine Postma (A) tbv van de Andreas Parochie
Penningmeester: Henk vd Woude (M) tbv van de Martinus Parochie Bestuurslid: Hans Bosma (M)
Werkveld Catechese Bestuurslid: Mw Ineke Baas Werkveld
Diaconie Bestuurslid: Huub Musters
Werkveld Gemeenschapsopbouw Bestuurslid: Vacature Werkveld Liturgie
Wanneer achter de naam de letter “A” staat is hij/zij afkomstig uit de Andreas parochie, bij een “M” is dit de Martinus parochie

Dit bestuur is op dit moment nog maar net van start gegaan. In ieder geval wensen wij hen een vruchtbare bestuursperiode toe.
Het lijkt interessant om over enkele maanden eens na te gaan, hoe deze samenwerking gestalte krijgt en welke vruchten ze afwerpt.

Het secretariaat neemt een centrale plaats in bij de activiteiten van de kerk. U kunt er terecht met vragen over sacramentsbediening,

opgaven van misintenties, inschrijving in de parochie, afgifte van doopbewijzen etc.

Het secretariaat  (secretariaat@andreas-almere.n) is dinsdag- en vrijdagmorgen telefonisch bereikbaar op 036-5322330 van 9.00-12.00 uur.

 

De personele unie wordt bijgestaan door een parochieraad. De raad komt regelmatig bijeen om allerlei zaken te bespreken en het parochiebestuur te adviseren. De vergaderingen van de parochieraad zijn openbaar.

Voor overige contacten verwijzen u graag naar de werkgroepenpagina, klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home                                                                                                                                                                                05-09-2011