Sacramenten

 

In ieders leven komen belangrijke momenten voor.

 

Zulke gebeurtenissen wil je graag vieren met anderen.

Er zijn nog meer belangrijke momenten in ieders leven; al sta je daar niet altijd zo bij stil.

 

    Wat denk je bijvoorbeeld van:

    het begin en het einde van het leven,

    het vinden van een levenspartner,

    het opnieuw beginnen als je een grote fout hebt gemaakt.

 

Dat zijn gebeurtenissen die het leven voor iedereen bepalen.

Mensen die God een plaats in hun leven hebben gegeven, willen Hem juist bij die momenten betrekken. Maar niet alleen God.

Met momenten van geboorte, sterven, eten, iets goeds maken, hebben we ook met andere mensen te maken.

 

Een sacrament is: het vieren van een van de belangrijke gebeurtenissen in je leven, samen met God en met de gelovige gemeenschap.

Je zegt daarmee dan eigenlijk dat God en die gemeenschap een plaats hebben in jouw leven. Je gelooft dan, dat wij mensen aan elkaar gegeven zijn, om elkaar - met Gods hulp -  gelukkiger te maken.

Daarom kies je voor elkaar en dat geldt dan niet voor een uur of voor een dag. Nee, dat geldt dan je hele leven door.

De Rooms Katholieke kerk kent zeven sacramenten op zeven van die keuzemomenten van je leven.

In deze rubriek vindt u ze.

 

Doop    Eucharistie    Vormsel    Huwelijk    Wijding    Biecht    Ziekenzalving    Home                24-04-2008