Werkgroepen

 

 

Zoals als alle parochies heeft de Andreas parochie een groot aantal werkgroepen op allerlei gebieden,

zoals diaconie, liturgie, catachese, koren, verzorging kerkgebouw, die door vrijwilligers wordt gedragen.

 

 

 

Liturgie                                          Eerste communie

 

Dopen                                           Lectoren

 

D.O.P.                                          Andreaskoor

 

Kosters                                           Vocalise

 

 Kinder/tienerkoor                                           Kinderkerk

 

Open kerk                                          Klankbord

 

Diaconale groepen                                          Bezorgen Klankbord

 

 P.C.I.                                          Gastvrouwen

 

Bezoekersgroep                                         Bloemschikken

 

M.O.V.                                          Schoonmaakgroep

 

Koffiegroep                                                                    

 

 

 

 

Home                                                                                                                                                                                                                            09-02-2009