Bezoekersgroep

 

Deze werkgroep wil inhoud geven aan het begrip omzien naar elkaar. Zij bezoekt zieken, ouderen en andere mensen die om een of andere reden bijzondere aandacht nodig hebben of op prijs stellen.

Denk ook aan Zorgzondag en Seniormiddagen.

Ondersteuning van mensen in hun laatste levensfase zal in de komende tijd steeds meer een aparte groep van diaconie worden toebedeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home                         Diaconale groepen                        Werkgroepen                                                                                                                      05-11-2008