Lectoren

 

Deze ondersteunen de viering door met name de lezingen en voorbeden te verzorgen.

De lectoren assisteren bij de dienst van de tafel en het uitreiken van de communie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home                    Werkgroepen                                                                                                                                                                                05-11-2008