M.O.V.

 

Deze werkgroep houdt zich bezig met werelddiaconie zoals Missie, Ontwikkelingswerk en Vredesvraagstukken.

Hierbij moet men denken aan: verzorgen van acties in verband met de Vastenaktie, Missiezondag, Solidaridad, Vredesweek, Amnesty International, Wereldwinkel enzovoorts.

 

 

 

 

 

Malawi

 

In Noord Malawi leven duizenden boerengezinnen van de landbouw.

Door de nu al sterk merkbare klimaatsverandering zijn de regenperiodes steeds

korter en heviger en de droogteperiodes langer. Hierdoor wordt het voor hen bijna

onmogelijk voor hen om in een goed levensonderhoud te kunnen voorzien.
Gezinnen leven hierdoor vaak maanden in hongersnood. Cadecom, de partnerorganisatie

van Vastenaktie zet zich in om deze gezinnen nieuwe landbouwtechnieken te leren en

andere soorten voedsel te laten verbouwen, die in tijden van droogte ook nog kunnen groeien.
Met steun van Vastenaktie leren de boeren land te irrigeren en cassave, pinda’s en andere

groenten te planten. Daarnaast sparen ze nu in gemeenschapsverband voedsel op, zodat ze

in de extreme droogte periodes daarvan kunnen leven. Als we hen niet ondersteunen om zich

aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, dan is een duurzame verbetering van hun

levensomstandigheden niet mogelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

CADECOM (Catholic Development Commission) is de katholieke commissie voor noodhulp en ontwikkeling.

Dit is de ontwikkelingstak van de katholieke kerk in Malawi. Cadecom Malawi heeft afdelingen in alle zeven

Malawische bisdommen, Aartsbisdom Blantyre, Chikwawa, Dedza, Lilongwe, Mangochi, Zomba en Mzuzu.
Vastenaktie richt zich speciaal op de situatie in het noordelijke bisdom Mzuzu met een inwonertal van 2,7 miljoen.

De grotendeels christelijke bevolking van het diocees telt een kleine half miljoen katholieken (17,8 procent).

Het bisdom kampt als gevolg van de klimaatverandering met grote weersverschillen: er heerst extreme droogte,

maar aan de andere kant is er soms hevige neerslag die leidt tot overstromingen. Dit heeft allerlei negatieve

gevolgen voor de levensomstandigheden van de bevolking.

In de projectgebieden van Cadecom Mzuzu wordt de verregaande ontbossing als een oorzaak genoemd voor de

droogte en overstromingen waar gemeenschappen steeds meer mee te kampen hebben. Tabak is het belangrijkste exportproduct.
In Lilongwe en Mzuzu zijn grote veilingen waar de balen in enorme hoeveelheden worden opgekocht van kleinschalige producenten in de dorpen. Een kilo doet momenteel al gauw $2,50 dus voor veel mensen is het een aantrekkelijke .

bron van inkomsten, naast de zelfvoorzienende landbouw van voedselgewassen.

Veruit het grootste deel van de bevolking van Malawi, 85 procent, leeft in de rurale gebieden (van ‘platte’land kun je

hier echt niet spreken). Naast tabak en hout brengen vooral thee en suiker deviezen in het laadje en recentelijk ook katoen.
Terwijl de landbouwproductie maar veertig procent uitmaakt van de economie, is ze goed voor tachtig procent van de export.

 

 

        

Home                       Diaconale groepen         Werkgroepen                                                                                                                                    03-02-2010