ParochiŽle Caritas Instelling

 

De P.C.I. is een zelfstandige instelling binnen de parochie. De P.C.I. heeft tot taak om de diaconale betrokkenheid in de parochie te bevorderen, in die zin, dat zij, samen met andere (werk) groepen binnen de parochie meehelpt om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan mensen/parochianen die in maatschappelijke nood verkeren of behoefte hebben aan hulp.

De P.C.I. beschikt over een eigen, bescheiden budget, zodat zij in bepaalde situaties een financiŽle bijdrage kan geven. Daarnaast is de P.C.I. ook bij bepaalde gerichte projecten betrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home             Diaconale groepen                Werkgroepen                                                                                                                                       05-11-2008