Schoonmaken kerkcentrum

 

Het gebruik van het kerkcentrum brengt met zich mee dat er ook schoongemaakt moet worden.

De kerken zijn niet zo draagkrachtig dat schoonmaak tegen betaling kan worden uitbesteed.

 

Er zijn dus ook vrijwilligers nodig die dit werk doen. Hoe meer handen des te lichter het werk.

De schoonmaak vindt in principe plaats op zaterdagochtend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home                 Werkgroepen                                                                                                                                                                                   05-11-2008