Eerste Communie 2012

Beste ouder(s) of verzorger(s),


Voor de kinderen van groep 4, dus rond de 8 jaar, is het komend jaar de tijd om eerste communie te doen.
De eerste communie kan bij uitstek een gelegenheid zijn om uw kind kennis te laten maken met de sacramenten en symbolen van de katholieke kerk.
De eerste communie is het moment waarop kinderen deelgenoot worden aan de maaltijd van de Heer.

 

Activiteiten bij de voorbereiding op de Eerste Communie

Vragen rondom het geloof blijf je heel je leven tegenkomen. Heel specifiek gebeurt dit bijvoorbeeld met de vraag of je een kind laat dopen; of je al dan niet in de kerk trouwt, bij het overlijden van een dierbare. Ons streven is dat de kinderen zo bewust mogelijk de eerste communie beleven. Daartoe stelt de werkgroep eerste communie van onze parochie een programma samen.

Dit programma is opgebouwd rondom een plakboek dat de kinderen zelf samenstellen. Met verhalen, knutselwerkjes en tekenplaten en gebruiken en gewoontes van de kerk. Met dit boek kunnen zij thuis onder begeleiding van ouders/verzorgers aan het werk.
Daarnaast op een aantal bijeenkomsten wanneer de kinderen ter voorbereiding als groep in de kerk samenkomen.

Op twee ouderavonden worden ouders gevraagd aanwezig te zijn om praktische informatie te ontvangen.

 

De datum waarop de Eerste Communie plaatsvindt is 13 mei 2012.

 

Opgeven
Als u uw kind haar/zijn eerste communie wil laten doen, dan kunt u het aanmeldingsformulier downloaden. U kunt dit opsturen naar onderstaand adres of afgeven op het parochiecentrum,. Dit kan op de dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen Petra Elferink, tel: 036-848 99 72 of per mail communiegroep@andreas-almere.nl

Met vriendelijke groet,

Werkgroep eerste communie
Kerkcentrum “De Drieklank”
t.a.v. werkgroep eerste communie
Staalstraat 9
1334 AA Almere Buiten

Home                                          Werkgroepen                                                                                                                                                                                                    27-01-2012